Kiedy wyborcy potrzebują (i nie potrzebują) przedstawić dokument tożsamości Dokument Tożsamośći nie jest wymagany  

Nie jest wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości od wyborcy, jeżeli:
 - Wyborca jest zarejestrowany pod swoim aktualnym adresem zamieszkania oraz głosuje w odpowiedniej placówce wyborczej.
 - Wyborcy podpis zgadza się z podpisem na orginalnej rejestracji.
 - Sędziowie elekcyjni nie zakwestionują wyborcy prawo do głosowania
.


 Wymagany jeden (1) Dokument Tożsamości  

Wymagane jest przedstawienie jednego (1) dokumentu tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania wyborcy, jeżeli:
 - Sędziowie elekcyjni zakwestionują wyborcy prawo do głosowania.
 - Wyborca dostarczył formularz rejestracyjny, który nie posiadał numeru dowodu tożsamości/prawa jazdy stanu Illinois lub numeru Social Security (ubezpieczenia społecznego).

Przykłady dozwolonych dokumentów tożsamości wymienione są poniżej. Wymagane dwa (2) Dokumenty Tożsamości  

Wymagane jest przedstawienie dwóch (2) dokumentów tożsamości, jeżeli:
 - Wyborca osobiście rejestruje się, w tym w swoim obwodzie wyborczym w dniu wyborów.
 - Wyborca osobiście zmienia adres zamieszkania, w tym w swoim obwodzie wyborczym w dniu wyborów.
 - Wyborca osobiście zmienia nazwisko, w tym w swoim obwodzie wyborczym w dniu wyborów.


Jeden z dwóch (2) dokumentów tożsamości musi posiadać wyborcy aktualny adres zamieszkania.
Przykłady dozwolonych dokumentów tożsamości wymienione są poniżej
. Dozwolone Dokumenty Tożsamości

  - Paszport lub karta wojskowa
  - Prawo jazdy lub dowód tożsamości stanu Illinois (ID)
  - Karta identyfikacyjna college’u/uniwersytetu/szkoły/pracy
  - Dowód rejestracyjny pojazdu
  - Kopia wynajmu, kredytu hipotecznego lub aktu własności domu
  - Karta kredytowa lub debytowa
  - Karta Social Security (ubezpieczenia społecznego), Medicare lub Medicaid
  - Karta ubezpieczenia zdrowotnego
  - Karta obywatelska, związków zawodowych (union) lub profesjonalna karta członkowska
  - Karta LINK/Pomocy Finansowej (Public Aid)/Opieki Społecznej (Department of Human Services)
  - Karta FOID stanu Illinois


Przykłady korespondencji zaadresowanej do wyborcy, która może być użyta jako dokument tożsamości:
  - Rachunek, transkrypt indeksu lub świadectwo szkolne
  - Zestawienia salda z banku, odcinki wypłat lub emerytur/rent
  - Rachunek za użyteczności, medyczny lub ubezpieczenie
  - Oficjalna korespondencja od dowolnej agencji rządowej


Wyborca od którego jest wymagane przedstawienie dowodu tożsamości i który nie jest w stanie przedstawić dokumentu tożsamości, może oddać głos na “Provisional Ballot “tzw. warunkowej karcie wyborczej. Aby głosy oddane na “Provisional Ballot” zostały policzone, wyborca musi dostarczyć dokument tożsamości w przeciągu 7 dni od dnia wyborów do urzędu Chicago Election Board, 69 W. Washington St., Suite 600, Chicago IL 60602.