1. Złóż wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego


**Ważne: Jeżeli nie jesteś jeszcze na Stałej Liście Głosowania Korespondencyjnego, nie otrzymasz automatycznie nowej katy do głosowania w wyborach 4 kwietnia. Jeśli chcesz otrzymać kartę do głosowania korespondencyjnego w  drugiej turze Wyborów Miejskich 4 kwietnia, musisz złożyć nowy wniosek.**


Pakiet wyborczy posiada kartę do głosowania wraz z opłaconą kopertę zwrotną.

Kiedy złożysz wniosek do głosowania korespondencyjnego przez internet otrzymasz e-maile z powiadomieniem:
 - Kiedy twój wniosek został zaakceptowany,
 - Kiedy twoja karta do głosowania korespondencyjnego została wysłana
 - Kiedy Komisja Wyborcza otrzymała kopertę zwrotną z kartą do głosowania, 
 - Kiedy twoja karta do głosowania korespondencyjnego została rozpatrzona i policzona.

Wolisz łatwo i komfortowo oddać głos z domu? Dzięki nowej ustawie stanu Illinois, wyborcy mogą teraz dołączyć do Stałej Listy Głosowania Korespondencyjnego, za pomocą której ich karty do głosowania w każdych wyborach mogą zostać wysłane na wskazany adres przez wyborcę. Ten wniosek musi zostać zwrócony nie póżniej niż 5 dni przed każdymi wyborami dostarczając go osobiście lub wysyłając pocztą na adres Chicago Board of Elections, 69 W. Washington St. #800, Chicago, IL, 60602. Kliknij tutaj aby pobrać wniosek Stałej Listy Głosowania Korespondencyjnego.

Ważne: Jeżeli już dołączyłęś do Stałej Listy Głosowania Korespondencyjnego, otrzymasz automatycznie kartę do głosowania korespondencyjnego w wyborach 4 kwietnia 2023 r., na wskazany adres.

2 marca 2023 r. - Pierwszy dzień na złożenie papierowego wniosku do głosowania korespondencyjnego w drugiej turze Wyborów Miejskich 4 kwietnia 2023 r.
6 marca 2023 r. - Pierwszy dzień na złożenie wniosku przez internet do głosowania korespondencyjnego w drugiej turze Wyborów Miejskich 4 kwietnia 2023 r. 
17 marca 2023 r. - Najwcześniej przewidywady* dzień do na wysłanie kart do głosowania korespondencyjnego do wyborców. *termin może ulec zmianom. 
30 marca 2023 r. - Ostatni dzień na dostarczenie nowych wniosków do głosowania korespondencyjnego.
4 kwietnia 2023 r. - Ostatni dzień na przybicie daty stempla pocztowego na kopercie zwrotnej z kartą do głosowania korespondencyjnego  wysłanej pocztą. Jeżeli wyborca zmieni zdanie i nie zwróci karty do głosowania korespondencyjnego przed dniem wyborów, wyborca może oddać kartę do głosowania korespondencyjnego sędziemu elekcyjnemu w przydzielonej placówce wyborczej, do wyborcy adresu zamieszkania a następnie oddać głos osobiście. Jeżeli karta do głosowania korespondencyjnego została zgubiona lub wyborca nie otrzymał karty, wyborca ma prawo do podpisania oświadczenia w celu unieważnienia karty do głosowania korespondencyjnego, a następnie może oddać głos osobiście, również w wyborcy obwodzie wyborczym i lokalku wyborczym wyznaczonym do jego adresu zamieszkania.
18 kwietnia 2023 r. - Ostatni dzień aby karty do głosowania korespondencyjnego (z datą 4 kwietnia lub wcześniejszą na stemplu pocztowym lub z datą na oświadczeniu wypełnionym przez wyborcę) zostały dostarczone do urządu Komisji Wyborczej (Chicago Board of Election) w celu ich policzenia.


2. Oddaj głos na karcie do głosowania

Po otrzymaniu karty do głosowania korespondencyjnego, zastosuj się do instrukcji dołączonych z kartą do głosowania oraz upewnij się co do dyskrecji twojego głosowania.

WAŻNE: Oddając głos na karcie do głosowania, użyj czarnego lub niebieskiego długopisu. NIE używaj czerwonego długopisu, ponieważ czerwony nie zostanie odczytany przez skaner.

3. Zwróć kartę do głosowania
Podpisana i zaklejona koperta zwrotna do głosowania może zostać zwrócona:
 - za pośrednictwem Poczty Stanów Zjednoczonych lub przez licencjonowanego kuriera, 
 - w  zabezpieczonej skrzynce (urnie wyborczej), znajdującej się w dowolnej placówce wczesnego głosowania na terenie miasta Chicago przed dniem wyborów lub
 - osobiście do urzędu Komisji Wyborczej na adres 69 W. Washington, Szóste Piętro

Po dostarczeniu karty do głosowania do urzędu Komisji Wyborczej, karta nie może zostać zwrócona lub unieważniona. Wyborca, który głosował drogą korespondencyjną nie może ponownie głosować w lokalu wyborczym w dniu wyborów, tylko z wyjątkiem wyborcy, który do lokalu wyborczego przyniesie ze sobą kartę otrzymaną korespondencyjnie (lub jej część) i odda ją sędziom elekcyjnym LUB wypełni oświadczenie (affidavit) pod przysięgą oświadczające, iż nigdy nie otrzymał karty do głosowania korespondencyjnego lub ją otrzymał ale zgubił.

Każda koperta zwrotna z kartą do głosowania korespondencyjnego z datą stempla pocztowego lub na oświadczeniu w dniu lub przed dniem wyborów będzie policzona, jeżeli zostanie dostarczona do urzędu Komisji Wyborczej w ciągu 14 dniu od dnia wyborów.

Ważne: Zgodnie z prawem, karta wyborcza z datą stempla pocztowego 1 marca 2023 roku lub późniejszą nie zostanie policzona. Jeżeli koperta zwrotna z kartą wyborczą zostanie wrzucona do skrzynki pocztowej kilka dni przed lub w dniu wyborów, ta karta może mieć przybitą datę stempla pocztowego po upływie terminu co uniemożliwi jej policzenie.

Jeżeli zmienisz zdanie i będziesz chciał/a głosować osobiście. 
Wyborcy mogą zabrać kartę do głosowania korespondencyjnego do placówki wczesnego głosowania lub w dniu wyborów do ich lokalu wyborczego. Kartę do głosowania korespondencyjnego należy zwrócić a następnie oddać głos na nowej karcie do głosowania.  

Ważne: W placówkach wczesnego głosowania będą dostępne zabezpieczone skrzynki (urny wyborcze) "Secured Drop Boxes" ale w lokalach wyborczych nie. 

Problemy i rozwiązania
Jeżeli: (a) nie zdażyłeś/aś złożyć wniosku w terminie, (b) nie otrzymałeś/aś karty do głosowania, (c) zgubiłeś/aś swoją kartę do głosowania lub kopertę zwrotną, (d) nie możesz otrzymać koperty zwrotnej korespondencyjnie przed dniem wyborów:
 -  Zadzwoń na numer telefonu 312-269-7967 w dniu 30 marca 2023 r., lub wcześniej poinformuj urząd Komisji Wyborczej, iż nie otrzymałeś/aś karty do głosowania.
 -  
Możesz oddać głos w okresie wczesnego głosowania.
 -  Możesz unieważnić swoją kartę do głosowania korespondencyjnego i oddać głos w lokalu wyborczym do którego zostałeś/aś przydzielony(a) w dniu wyborów, 28 lutego 2023 roku lub w dowolnej placówce wczesnego głosowania. Jeżeli wyborca posiada kartę do głosowania korespondencyjnego powinien ją zwrócić sędziom elekcyjnym. 

Pyt: Kiedy głosy oddane korespondencyjnie i w okresie wczesnego głosowania są zgłaszane?
Odp: W wieczór wyborów 28 lutego, Komisja Wyborcza ogłosi nieoficjalne wyniki, które obejmują:
- Głosy oddane na kartach korespondencyjnych otrzymane i zatwierdzone w dniu lub przed porankiem 3 kwietnia.
- Głosy oddane w obwodowych lokalach wyborczych w dniu wyborów.
- Głosy oddane bardzo późym wieczorem w dniu wyborów, głosy oddane we wszystkich placówkach wczesnego głosowania, które mogą zostać otworzone w dzień wyborów.
Następnie, późno otrzymane głosy korespondencyjne (głosy, które zostały otrzymane i zatwierdzone po południu 4 kwietnia lub później), razem z warunkowymi kartami do głosowania (provisional ballots), bedą rozpatrywane i dodawane do liczenia. Zgodnie z wieloletnim stanowym prawem, wyniki wyborów nie są ostateczne do co najmniej 14 dni po wyborach co pozwala na właczenie do liczenia wszystkich pózno otrzymancyh kart do głosowania korespondencyjnego oraz wszystkich kwalifikujących się warunkowych kart do głosowania.

Głosowanie wojsk / cywili poza granicami kraju
Kliknij tutaj po więcej informacji dotyczących głosowania dla członków służb mundurowych i cywili przebywających za granicą. 

Głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych
Niektórzy wyborcy mogą również kwalifikować się na otrzymanie specjalnych przywilejów do głosowania korespondencyjnego (wyjaśnione poniżej).

Pięcio-letnia karta DVI (DVI Card) 

Wyborca niepełnosprawny lub kwalifikujący się mieszkaniec domu opieki może złożyć podanie o Kartę Identyfikacyjną Wyborcy Niepełnosprawnego (Disabled Voter's Identification Card "DVI"), która jest ważna we wszystkich wyborach na okres pięciu lat. Wyborca przed każdymi wyborami, automatycznie otrzyma od Komisji Wyborczej wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego. Wyborca musi wypełnić wniosek "DVI" i zwrócić go do urzędu Komisji Wyborczej w celu otrzymania karty do głosowania korespondencyjnego.

Rezydenci licencjonowanych domów opieki
Wyborcy zamieszkali w licencjonowanych domach opieki (nursing home) będą mogli skorzystać z głosowania korespondencyjnego przed dniem wyborów 28 czerwca. Mieszkańcy, którzy są zarejestrowanymi wyborcami i złożą wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego do czwartku przed dniem wyborów są dopuszczeni do głosowania. Po więcej informacji odnośnie procedur głosowania w domu opieki prosimy o kontakt z urzędem Komisji Wyborczej pod numerem telefonu 1-312-269-7865.

Wyborcy przebywający w szpitalu
Zarejestrowany wyborca przebywający w szpitalu nie więcej niż 14 dni przed dniem wyborów może złożyć ten wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego, która osobiście zostanie dostarczona wyborcy do szpitala. Oświadczenie (affidavit) pod przysięgą musi zostać wypełnione przez wyborcę, wyborcy obecnego lekarza oraz krewnego (lub zarejestrowanego wyborcę tego samego obwodu wyborczego), który dostarczy kartę do głosowania korespondencyjnego do szpitala. Po więcej informacji odnośnie tych procedur prosimy o kontakt z Departamentem Głosowania Korespondencyjnego (Vote By Mail Department) dzwoniąc na numer 1-312-269-7967.


Nadużycia głosowania korepondencyjnego
W stanie Illinois, głosowanie więcej niż jeden raz lub ponowne usiłowanie głosowania w tych samych wyborach jest przestępstwem.

Składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania karty do głosowania korespondencyjnego, zastraszanie/ingerencja
Osoby, które świadomie złożą fałszywe oświadczenia dotyczące ich tożsamości lub kwalifikacji do głosowania korespondencyjnego mogą być karane zgodnie z artykułem 10ILCS 5/29-10, Przestępstwo kategorii 3. Każda osoba, która zastraszy lub w niewłaściwy sposób wywiera wpływ niezgodny z intencją osoby oddającej głos na karcie do głosowania korespondenyjnego lub która ocenia, ingeruje lub manipuluje kartą do głosowania korespondencyjnego zostanie ukarana - Przestępstwo kategorii 4.

WAŻNE: Niepełnosprawni wyborcy na żądanie są upoważnieni do asysty.

Zgodnie z prawem, wyborcy nie mogą wielokrotnie głosować (np. w dniu wyborów, w okresie wczesnego głosowania i/lub głosować korespondencyjnie) zmienić lub cofnąć głosu z żadnego powodu lub głosować więcej niż jeden raz. Próba ponownego przystąpienia do głosowania jest przestępstwem.