Wyborcy miasta Chicago mają dwa sposoby oddania głosów:

-1- papierowa karta do głosowania, którą wyborca wkłada do skanera (używanego w dniu wyborów i przy głosowaniu korespondencyjnym),

-2- monitor dotykowy, który drukuje papierową kartę do głosowania a następnie wyborca wkłada ją do skanera (używanego w dniu wyborów i podczas wczesnego głosowania).

Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z obu systemów głosowania.

Oba systemy głosowania zapewniają weryfikujące papierowe taśmy dla wszystkich oddanych kart do głosowania.