Zgodnie z prawem, Sędziowie Elekcyjni muszą umieć czytać i pisać w języku angielskim. Zarząd Komisji Wyborczej miasta Chicago (Board of Election Commissioners for the City of Chicago) stara się zatrudniać jak najwięcej dwujęzycznych sędziów elekcyjnych, szczególnie w okolicach gdzie ojczystym językiem wyborcy jest język polski.

Jeżeli jesteś zainteresowany służbą jako Sędzia Elekcyjny lub Sędzia Elekcyjny Student Szkoły Średniej (High School), (otwarcia dla juniors i seniors w high school, którzy spełniają pewne wymagania) kliknij tutaj.