Druga tura w Wyborach Miejskich, 4 kwietnia 2023 r. 
Kiedy, gdzie i jak: (1) zarejestrować się do głosowania, (2) zmienić nazwisko, (3) zmienić adres zamieszkania

  - PRZEZ INTERNET: Użyj swoje prawo jazdy lub stanowy dowód tożsamości (ID) do rejestracji, zmiany nazwiska lub adresu. 
    Tak, możesz użyć dowód tożsamości stanu IL i/lub prawo jazdy, z twoim poprzednim adresem, aby zarejestrować się pod twoim nowym adresem zamieszkania

  - Osobiście w okresie wczesnego głosowania: Aby zarejestrować się osobiście, musisz przedstawić dwa (2) dokumenty tożsamości, co najmniej jeden (1) z nich musi posiadać twój aktualny adres zamieszkania. Zarejestrować można się osobiście w 51 placówkach wczesnego głosowania otwartych w dniu wyborów jako centra wyborcze.

     Kliknij tutaj po listę akceptowanych dokumentów tożsamości.

  - W DNIU WYBORÓW 28 LUTEGO, w twojej placówce wyborczej. Aby się zarejestrować, musisz przedstawić dwa (2) dokumenty tożsamości, co najmniej jeden (1) z nich musi posiadać twój aktualny adres zamieszkania.
      
Kliknij tutaj po listę akceptowanych dokumentów tożsamości.

  - W urzędzie Sekretarza stanu Illinois. Zarejestruj się przy nabyciu nowego prawa jazdy lub dowodu tożsamośI.

  - Korespondencyjnie: Użyj tego wniosku do pobrania. Wypełnij wniosek, wydrukuj, podpisz a następnie dostarcz go do urzędu wyborczego lub wyślij pocztą. Termin rejestracji drogą pocztową upływa we wtorek, 7 marca 2023 r.

  - Z upoważnionym wolontariuszem: Zarejestruj się z upoważnionym wolontariuszem przynależącym do lokalnych organizacji takich jak: partie polityczne, organizacje okręgowe lub inne organizacje certifikowane przez stan.

       Kliknij tutaj po listę akceptowanych dokumentów tożsamości.

Po otrzymaniu i procesie formularza rejestracji, Komisja Wyborcza wyśle kartę identyfikacyjną wyborcy.

Kwalifikacje rejestracji do głosowania
Aby zarejestrować się do głosowania musisz:
  - być obywatelem Stanów Zjednoczonych;
  - być urodzonym w dniu lub przed dniem 4 kwietnia 2005 r.;
  - mieszkać w swoim obwodzie wyborczym (precinct) co najmniej 30 dni przed wyborami;
  - nie starać się o prawo do głosowania w innym miejscu;
  - nie być skazanym i odsiadywać wyrok w więzieniu lub areszcie. (Ważne: Byli więzniowie, którzy odsiedzieli swój wyrok oraz spełnią wszystkie inne wymogi wymienione powyżej są uprawnieni do rejestracji i głosowania w stanie Illinois. Byli więzniowie, którzy są na zwolnieniu warunkowym lub ich wyrok jest w zawieszeniu SĄ uprawnieni do rejestracji i głosowania w stanie Illinois.)

Sprawdź status rejestracji wyborcy
Kliknij tutaj aby sprawdzić status swojej rejestracji poprzez wpisanie adresu i nazwiska.

Nowa karta identyfikacyjna wyborcy
Jeżeli potrzebujesz nową kartę identyfikacyjną wyborcy lub potrzebujesz wymienić aktualną kartę, prosimy wysłać email wpisując w tytule "Need Registration Card" (Potrzebuję kartę identyfikacjyjną wyborcy). Prosimy pamiętać o podaniu pełnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania w Chicago oraz roku urodzenia w emailu zaadresowanym do: [email protected]

Unieważnienie rejestracji wyborcy
Aby unieważnić rejestrację, wyborca musi wysłać podpisany list lub wypełnić i podpisać kopię tej formy a następnie odesłać na adres:
   Voter Registration
   Chicago Election Board
   69 W Washington St, Suite 600
   Chicago, IL 60602

Zgłoś zgon wyborcy
W celu zgłoszenia zgonu wyborcy, można wysłać e-mail na adres registr[email protected]. Prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu pod którym wyborca był zarejestrowany do głosowania, daty urodzenia i innych informacji, które umożliwią identyfikację zmarłego wyborcy. Komisja Wyborcza zweryfikuje otrzymane informacje z Urzędem Stanu Cywilnego (Vital Records Illinois) a następnie unieważni rejestrację.