Instrukcje dotyczące składania doradczych referendum oraz pytań lokalnej-opcji na karcie wyborczej dostępne tylko w języku angielskim.