Wszystkie nominujące petycje, oprotestowania petycji, postanowienia oraz związane z nimi wnioski sądowe są przygotowane w języku angielskim.

Kliknij tutaj po więcej informacji w języku angielskim dotyczących składania petycji kandydatów lub statusu jakichkolwiek oprotestowań petycji.