Urzędy na karcie wyborczej - Prawybory 28 czerwca 2022 r.


Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę kandydatów startujących w prawyborach 28 czerwca

Wyborcy nominują:
Senatora Stanów Zjednoczonych
Gubernatora i Wicegubernatora stanu Illinois
Prokuratora Generalnego stanu Illinois
Sekretarza Stanu Illinois
Rewidenta stanu Illinois
Skarbnika Stanu Illinois
Członków Izby Reprezentantów w Kongresie (na 2-letnią kadencję, jednego reprezentanta w każdym dystrykcie)
Senatora Stanowego (na 4-letnią kadencję w niektórych dystryktach, na 2-letnią kadencję w pozostałych dystryktach, jednego senatora w każdym dystrykcie)
Reprezentantów w Zgromadzeniu Ogólnym (na 2-letnią kadencję, jedenego reprezentanta w każdym dystrykcie)
Komisarzy Wydziału Gospodarki Wodnej Metropoli Chicagowskiej (3 komisarzy będzie nominowanych na sześcioletnią kadencję)
Prezesa Rady Powiatu Cook
Sekretarza Powiatu Cook
Szeryfa Powiatu Cook
Skarbnika Powiatu Cook
Asesora Powiatu Cook
Komisarzy Zarządu Rady Powiatu Cook (na 4-letnią kadencję, jednego komisarza w każdym dystrykcie)
Komisarza Izby Rewizyjnej (odwołanie od podatku od nieruchomości) Powiatu Cook (Dystrykt 2 i 3)
Sędziów Sądu Najwyższego i Apelacyjnego stanu Illinois oraz sedziów Sądu Okręgowego i Sądu Niższej Instancji Powiatu Cook (do wypełnienia wolnych miejsc jeżeli będzie to wymagane)
Wyborcy wybiorą:
Demokratyczną Członkinię (Committeewoman) oraz Członka (Committeeman) Centralnego Komitetu Stanowego w każdym Dystrykcie Kongresowym
(Przedstawicieli Centralnego Komitetu Stanowego Partii Republikańskiej, którzy są wybierani na konwencji partii, a nie na karcie wyborczej w prawyborach).     

Urzędy na karcie wyborczej – Wybory powszeczne 8 listopada 2022 r.

Wyborcy wybiorą: 

Senatora Stanów Zjednoczonych
Gubernatora i Zastępcę Gubernatora stanu Illinois
Prokuratora Generalnego stanu Illinois
Sekretarza Stanu Illinois
Rewidenta Księgowego stanu Illinois
Skarbnika Stanu Illinois
Reprezentantów w Kongresie (na 2-letnią kadencję, jednego reprezentanta w każdym dystrykcie)
Senatorów Stanu (na 4-letnią kadencję, jednego senatora w niektórych dystryktach, na 2-letnią kadencję w niektórych dystryktach, jednego senatora w każdym dystrykcie)
Reprezentantów w Zgromadzeniu Ogólnym (na 2-letnią kadencję, jednego w każdym dystrykcie)
Komisarzy Wydziału Gospodarki Wodnej Metropoli Chicagowskiej (3 komisarzy do wybrania na 6-letnią kadencję)
Prezesa Rady Powiatu Cook
Sekretarza Powiatu Cook
Szeryfa Powiatu Cook
Skarbnika Powiatu Cook
Dyrektora Urzędu Przeszacowań Nieruchomości Powiatu Cook
Komisarzy Zarządu Rady Powiatu Cook  (na 4-letnią kadencję, jednego komisarza w każdym dystrykcie)
Komisarza Izby Rewizyjnej (odwołanie od podatku od nieruchomości) Powiatu Cook (Dystrykt 2 i 3)
Sędziów Sądu Najwyższego i Apelacyjnego stanu Illinois oraz sedziów Sądu Okręgowego i Sądu Niższej Instancji Powiatu Cook (do wypełnienia wolnych miejsc jeżeli będzie to wymagane)
Retencje sędziów: Czy pozostawić na stanowisku sędziów Sądu Najwyższego i Apelacyjnego stanu Illinois i sędziów Sądu Okręgowego (jeżeli będzie to wymagane)