Druga Tura Wyborów Miejskich 4 kwietnia 2023 r.
Komisja Wyborcza miasta Chicago dostarczy wyborcom pełniących służbę w wojsku/ wyborcom przebywającym poza granicami kraju karty do głosowania drogą elektroniczną (e-mail) i drogą korespondencyjną oraz udostępni na tej stronie link do systemu umożliwiającego wypełnienie karty do głosowaniaSystem ten jest zaprojektowany dla tych wyborców, którzy kwalifikują się do oddania głosu w Drugiej Turze Wyborów Miejskich 2023 roku. Dzięki temu systemowi, każdy kwalifikujący się wyborca pęłniący służbę w wojsku/wyborca poza granicami kraju, którego ważny wniosek o Federalną Kartę do Głosowania znajduje się w spisie wyborców Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Elections), będzie miał możliwość zalogowania się w systemie w celu oddania głosu. Po zakończeniu procesu głosowania, wyborca może wydrukować kartę do głosowania wraz z wymaganymi dokumentami, a następnie odesłać je do urzędu Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Elections). Ważne: Wypełniona karta do głosowania musi być wydrukowana i wysłana wraz z oświadczeniem (certification), na którym wyborca musi wpisać datę oraz złożyć swój podpis. Karta do głosowania NIE MOŻE być przesłana przez internet.

-------------------------------------

Zawiadomienie dla wyborców w wojsku i obywateli przebywających tymczasowo lub na stałe poza granicami Stanów Zjednoczonych, którzy używają wniosku o Federalną Kartę do Głosowania (FPCA) Post Card Application (FPCA), w celu rejestracji i głosowania korespondencyjnego. 
Zgodnie z Ustawą o Głosowaniu Korespondencyjnym dla Służb Wojskowych i Obywateli Przebywających za Granicą "Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act" ("UOCAVA"), oraz "Military and Overseas Voter Empowerment" ("MOVE") Act, każdy stan musi zezwolić nieobecnym wyborcom służb wojskowych oraz wyborcom przebywającym poza granicami kraju na zastosowanie tymczasowych procedur rejestracji i głosowania korespondencyjnego we wszystkich wyborach federalnych (na Reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Senat Stanów Zjednoczonych lub Prezydenta). Zawiadomienie ma na celu poinformowanie wyborców pełniących służbę w wojsku oraz wyborców przebywających poza granicami kraju o procedurach używanych przy składaniu wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego, oddaniu na karcie głosu oraz jej zwróceniu.

Departament Głosowania Korespondencyjnego (Vote By Mail Department) wyśle Specjalne Karty do Głosowania Korespondencyjnego ("Special Vote By Mail Ballot") do wszystkich kwalifikujących się wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o Federalną Kartę do Głosowania (FPCA). Specjalne Karty do Głosowania Korespondencyjnego zostaną wysłane drogą elektroniczną (email), oraz drogą korespondencyjną. Ponadto, oprócz Specjalnych Kart do Głosowania Korespondencyjnego urząd Rady Wyborczej również wyśle Oficjalną Kartę Wyborczą (gdy tylko będzie ona dostępna).  Wyborca może oddać głos albo na Specjalnej Karcie Wyborczej, Oficjalnej Karcie Wyborczej lub używając systemu online do zaznaczenia wybranych selekcji na karcie do głosowania, jej wydrukowaniu a następnie zwróceniu. Wyborca może oddać głos na obu kartach, jakkolwiek tylko jedna z kart zostanie policzona (wyjaśnione poniżej).

Wzory kart wyborczych będą dostępne w tej sekcji na tej stronie.

Ważne terminy dla wyborców pełniących służbę w wojsku/wyborców poza granicami kraju
Dla niezarejestrowanych cywilów przebywających tymczasowo poza granicami Stanów Zjednoczonych, Federalna Karta do Głosowania (FPCA) - rejestracja/wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego, musi zostać dostarczona do urzędu Komisji Wyborczej do 7 marca 2023 roku, w celu otrzymania karty do głosowania.

Dla zarejestrowanych cywilów, przebywających tymczasowo poza granicami Stanów Zjednoczonych oraz osób przebywających w wojsku (między innymi współmałżonków w zależności od ich wieku), Federalna Karta do Głosowania (FPCA) - rejestracja/wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego, musi zostać dostarczona do urzędu Komisji Wyborczej do 27 marca 2023 roku, w celu otrzymania karty do głosowania.

Dla cywilów na stałe zamieszkałych poza granicami Stanów Zjednoczonych, kodeks wyborzy zezwala na głosowanie na federalne urzędy. Druga tura wyborów miejskich, które odbędą się 4 kwietnia 2023 roku, jest wyborami lokalnymi, dlatego na kartach do głosowania nie pojawią się żadne urzędy federalne. 

Jeżeli złożyłeś/aś wniosek o kartę do głosowania ale jej nie otrzymałeś/aś, skontaktuj się z biurem wyborczym wysyłając e-mail na adres [email protected] lub wyślij faks na numer 312-269-0626 lub 312-263-3649 aby zapytać o status swojej karty do głosowania.

Jeżeli nie ma wystarczająco dużo czasu na otrzymanie i zwrócenie karty do głosowania przed wyborami, użyj "Federal Write-In Absentee Ballot" (FWAB) dostępnej na stronie internetowej  FVAP.gov

Po wysłaniu karty do głosowania możesz sprawdzić, czy Komisja Wyborcza ją otrzymała na stronie internetowej chicagoelections.gov/info, wpisując nazwisko i adres.

Rejestracja do głosowania / Składanie wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego
Wnioskodawcy wypełnioną i podpisaną Federalną Kartę do Głosowania (FPCA) mogą przesłać do urzędu Komisji Wyborczej: 
   - drogą elektroniczną (email) na adres: [email protected] 
   - za pośrednictwem faksu na numer 312-269-0626 lub 312-263-3649

Jeżeli nie masz dostępu do faksu lub możliwości przeskanowania dokumentów, prześlij wypełniony i podpisany wniosek drogą pocztową na adres: 

   CHICAGO BOARD OF ELECTIONS
   69 W. WASHINGTON ST SUITE 600
   PO BOX 1122
   CHICAGO IL  60690-1122

Zwrócenie zagłosowanej karty do głosowania wraz z oświadczeniem
1.Po oddaniu głosu na Specjalnej Karcie do Głosowania Korespondencyjnego (Special Vote By Mail Ballot), kartę należy umieścić wewnątrz małej koperty i zaznaczyć na niej "BALLOT ENVELOPE".
2. Kopertę z kartą wyborczą „"Ballot Envelope" oraz wypełnione oświedczenie (certification), należy umieścić wewnątrz dużej kopery zwrotnej. Użyj tej etykiety na dużej kopercie zwrotnej.
3. Pamiętaj o podpisaniu oświadcznia (certification) na większej kopercie zwrotnej. Użyj oficjalnego podpisu, który podałeś na Federalnej Karcie Pocztowej.
4. Możliwości dostarczenia/wysłania koperty zwrotnej z kartą do głosowania:
   - korespondencyjnie, pod wskazany adres powyżej
   - przez licencjonowanego kuriera np. FedEx, UPS, DHL pod wskazany adres powyżej
   - osobiście do urzędu Komisji Wyborczej miasta Chicago 
   - osobiście lub przez małżonka, rodzica, dziecko, brata lub siostrę wyborcy
   - do Konsulatu Stanów Zjednoczonych lub Ambasady Stanów Zjednoczonych w celu zwrócenia karty do głosowania do Stanów Zjednoczonych.
(Musisz nakleić znaczek na kopercie zwrotnej w celu zwrócenia karty do głosowania wraz z wymaganą dokumentacją. Opłaty pocztowej można uniknąć tylko wtedy, gdy karty wyborcze zostaną dostarczone z lokalizacji na terenie Stanów Zjednoczonych, przez Konsulat lub Ambasadę Stanów Zjednoczonych lub jeżeli przykleisz etykietę na przodzie dużej koperty zwrotnej. WAŻNE: Jeżeli dostarczysz kartę wyborczą do Konsulatu lub Ambasady Stanów Zjednoczonych, upewnij się aby personel przybił pieczątkę z datą i godziną otrzymania karty do głosowania).

Jeżeli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, postaraj się wysłać swoją kartę do głosowania przed 29 marca 2023 r.

Jeżeli mieszkasz poza granicami Stanów Zjednoczonych, postaraj się wysłać swoją kartę do głosowania przed 22 marca 2023 r. 

Zgdnie z prawem, 4 kwietnia 2023 roku, jest ostatecznym terminem na wysłanie karty do głosowania. Wysyłając kartę wyborczą wcześniej zapewnia więcej czasu na jej dostarczenie. Karty wyborcze wysłane korespondencyjnie będą akceptowane, jeżeli będą posiadać datę stempla pocztowego lub datę na oświadczeniu w dniu wyborów 4 kwietnia (wtorek) lub wcześniejszą oraz jeżeli urząd Komisji Wyborczej otrzyma karty wyborcze nie później niż przed godziną 17:00 w dniu 18 kwietnia.

Jeżeli urząd Komisji Wyborczej otrzyma wiecęj niż jedną kartę wyborczą od wojskowych/wyborców poza granicami

Jeżeli jedna z kart wyborczych (niezależnie od tego czy jest to Specjalna Karta do Głosowania Korespondencyjnego czy też Oficjalna Karta Wyborcza) zostanie dostarczona do urządu Komisji Wyborczej w wyznaczonym terminie, karta zostanie policzona. Jeżeli urząd Komisji Wyborczej otrzyma dwie karty wyborcze, Specjalną Kartę do Głosowania Korespondencyjnego oraz Oficjalną Kartę Wyborczą przed rozpoczęciem liczenia kart wyborczych otrzymanych drogą pocztową, Specjalna Karta do Głosowania zostanie unieważniona natomiast Oficjalna Karta Wyborcza zostanie policzona. Jeżeli druga karta wyborcza zostanie dostarczona do urządu Rady Wyborczej po policzeniu pierwszej karty wyborczej, druga karta wyborcza zostanie unieważniona, niezależnie od tego czy jest to Specjalna Karta do Głosowania Korespondencyjnego czy też Oficjalna Karta Wyborcza.

Główne liczenie kart wyborczych otrzymanych korespondencyjnie rozpocznie się w dniu wyborów. Karty będą liczone do 14 dni po dniu wyborów do godziny 17:00.