Druga Tura Wyborów Miejskich 4 kwietnia 2023 r. 

Jesteś zarejestrowany do głosowania?

Kliknij tutaj i sprawdź status swojej rejestracji.

Kliknij tutaj i zarejestruj się do głosowania przez internet używając prawo jazdy lub stanowy dowód tożsamości (ID).

Kliknij tutaj po informacje dotyczące wczesnego głosowania i rejestracji - Zarejestruj się (przedstawiając dwa dokumenty tożsamości) i głosuj tego samego dnia.

Kliknij tutaj i znajdź swój lokal wyborczy w dniu wyborów - Zarejestruj się (przedstawiając dwa dokumenty tożsamości) i głosuj tego samego dnia.


Wczesne głosowanie i rejestracja
 - Dowiedz się więcej informacji
Wyborcy Chicago mogą głosować osobiście w dniu wyborów lub wcześniej, w dowolnie wybranej placówce wczesnego głosowania. Rejestracja jest dostępna we wszystkich placówkach wczesnego głosowania.
Kiedy potrzebujesz przedstawić dokument tożsamosci do rejestracji i jaki dokument możesz użyć


Głosowanie korespondencyjne 
- 
Dowiedz się wiecęj informacji
Nie jest wymagane przedstawienie powodu, aby głosować korespondencyjnie. Każdy wyborca Chicago może oddać głos na karcie do głosowania korespondencyjnego.

2 marca 2023 r. - Pierwszy dzień na złożenie papierowego wniosku do głosowania korespondencyjnego w drugiej turze Wyborów Miejskich 4 kwietnia 2023 r.
6 marca 2023 r. - Pierwszy dzień na złożenie wniosku przez internet do głosowania korespondencyjnego w drugiej turze Wyborów Miejskich 4 kwietnia 2023 r. 
17 marca 2023 r. - Najwcześniej przewidywady* dzień do na wysłanie kart do głosowania korespondencyjnego do wyborców. *termin może ulec zmianom. 
30 marca 2023 r. - Ostatni dzień na dostarczenie nowych wniosków do głosowania korespondencyjnego.
4 kwietnia 2023 r. - Ostatni dzień na przybicie daty stempla pocztowego na kopercie zwrotnej z kartą do głosowania korespondencyjnego  wysłanej pocztą. Jeżeli wyborca zmieni zdanie i nie zwróci karty do głosowania korespondencyjnego przed dniem wyborów, wyborca może oddać kartę do głosowania korespondencyjnego sędziemu elekcyjnemu w przydzielonej placówce wyborczej, do wyborcy adresu zamieszkania a następnie oddać głos osobiście. Jeżeli karta do głosowania korespondencyjnego została zgubiona lub wyborca nie otrzymał karty, wyborca ma prawo do podpisania oświadczenia w celu unieważnienia karty do głosowania korespondencyjnego, a następnie może oddać głos osobiście, również w wyborcy obwodzie wyborczym i lokalku wyborczym wyznaczonym do jego adresu zamieszkania.
18 kwietnia 2023 r. - Ostatni dzień aby karty do głosowania korespondencyjnego (z datą 4 kwietnia lub wcześniejszą na stemplu pocztowym lub z datą na oświadczeniu wypełnionym przez wyborcę) zostały dostarczone do urządu Komisji Wyborczej (Chicago Board of Election) w celu ich policzenia.


DZIEŃ WYBORÓW: WTOREK, 4 KWIETNIA 2023 r.
Więcej informacji  
W dniu wyborów, wyborca może oddać głos w lokalu wyborczych, do którego został przydzielony, mieszczącego się w wyborcy okręgu wyborczym. Godziny głosowania: 6:00 - 19:00. Znajdź swoją placówkę wyborczą tutaj.

Kliknij tutaj  po Kalendarz Wyborów Miejskich 2023 r. (uwaga: wszystkie petycje nominacyjne 2023 r., zostaną złożone pod adresem 191 N. Clark)