Cel
Ustawa Wolności dostępu do Informacji Publicznej stanu Illinois "Illinois Freedom of Information Act (FOIA)" umożliwia swobodny dostęp do informacji dotyczących rządu miszkańcom stanu Illinois.

Oficer w urzędzie Rady Wyborczej udzielający informacji dotyczących Ustawy Wolności dostępu do Informacji Publicznej (FOIA)
Joan T. Agnew
Office of the General Counsel
City of Chicago Board of Election Commissioners
69 W. Washington St., Ste. 800
Chicago IL 60602
Telefon: 1-312-269-7934
Faks: 1-312-269-1984
Email: [email protected]

Jak złożyć wniosek o informacje w ramach FOIA
Wszystkie wnioski w ramach FOIA muszą zostać złożone pisemnie. Wnioski można wysłać pocztą, dostarczyć osobiście, wysłać faksem lub drogą elektroniczną (email). Wnioski FOIA powinny zostać skierowane do Oficera urzędu Rady Wyborczej (Board's FOIA Officer).

Formy
Wniosek o informacje FOIA  (forma dostępna tylko w języku angielskim)

Wniosek o Dane Elektroniczne Zarejestrowanych Wyborców dla Kandydatów/Funkcjonariuszy Publicznych/Komitetu ds. Dzialalności Politycznej (forma dostępna tylko w języku angielskim)

Lista dostępnych informacji dostępna do natychmiastowego rozpowszechnienia
Informacja o aktywnych zarejestrowanych wyborcach 

Schemat Organizacyjny (informacja dostępna tylko w języku angielskim)