Misja Komisji Wyborczej
Misją Rady Wyborczej miasta Chicago jest administrowanie przejrzystym, bezstronnym i dokładnym systemem wyborczym. Obejmuje to zarzadzanie rejestracją wyborców, ochroną praw wszystkich wyborców do samodzielnego oddania głosów w bezpiecznej i cichej atmosferze, bez ingerencji lub zasraszania oraz informowanie wyborców o wszystkich opcjach głosowania, takich jak: głosowanie w dniu wyborów, wczesne głosowanie i głosowanie korespondencyjne. Rada Wyborcza służy jako ramie "quasi-judicial", jest ona bezposrednio odpowiedzialna za wykonywanie wszystkich ustawowych obowiazków zgodnie z federalnymi i stanowymi kodeksami wyborczymi. 

W latach 180, ruchy reform wyborczych "election reform movement" przetoczyły się przez duże miasta w całym kraju. Niektóre z reform koncentrowały się na usunięciu wybranych urzędników od kontrolowania ich własnych wyborów, a zamiast ich na przydzielaniu niezależnych specjalistów wyborczych do zarządzania rejestracją wyborców i administrowania wyborami. Przywódcy obywatelscy prowadzili kampanię na rzecz tych reform w Chicago. Wśród liderów ruchu był redaktor naczelny Chicago Tribune, Joseph Medill, który również służył jako burmistrz zaraz po Chicago Fire.

Misją Rady Wyborczej miasta Chicago jest administrowanie przejrzystym, bezstronnym i dokładnym systemem wyborczym. Obejmuje to zarzadzanie rejestracją wyborców, ochroną praw wszystkich wyborców do samodzielnego oddania głosów w bezpiecznej i cichej atmosferze, bez ingerencji lub zasraszania oraz informowanie wyborców o wszystkich opcjach głosowania, takich jak: głosowanie w dniu wyborów, wczesne głosowanie i głosowanie korespondencyjne. Rada Wyborcza służy jako ramie "quasi-judicial", jest ona bezposrednio odpowiedzialna za wykonywanie wszystkich ustawowych obowiazków zgodnie z federalnymi i stanowymi kodeksami wyborczymi. 


Najbardziej powszechny model reformy w tamtych czasach dotyczył ukształtowania niezależnej Komisji Wyborczej (Board of Election Commissioners), której członkowie nie mogli być wybranymi urzędnikami lub nie mogli uczestniczyć w kampaniach politycznych. Zgodnie z systemem administracji wyborczej, Rada Wyborcza służyła jako dodatkowy organ sądowniczy - ten sam organ, który decuduje również o innych sprawach wyborczych, takich jak to czy, kandydaci kwalifikują się na kartę do głosowania oraz powtórnego przeliczania głosów. 

Przekonując przywódców obywatelskich, prawodawcy w Springfield zatwierdzili ustawę w 1885 roku, celem której było pozwolenie wyborcom w każdej miejscowości Illinois na możliwość głosowania w celu utworzenia lokalnej Komisji Wyborczej (Board of Election Commissioners). Kiedy miasto Chicago obejmowało miasteczka, oddzielne referenda zostały przeprowadzone w każdym miasteczku. Przeważająca większość wyborców w każdym miasteczku Chicago głosowała za stworzeniem jednej Komisji Wyborczej całego miasta Chicago.

Powiat Cook stał się jak wiele innych wielkich jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych: Rada Wyborcza (Election Board) nodzorująca rejestrację wyborców i adminisracje wyborczą w mieście oraz wybrany Sekretarz Powiatu Cook (County Clerk), pełniący tę samą funkcję na obszarze przedmieść.

Trzech członków Rady Wyborczej miasta Chicago jest wyznaczonych przez Sąd Okręgowy Powiatu Cook na trzyletnią kadencję. Jedna kadencja Komisarza wygasa każedego roku. Zgodnie z prawem, członkostwo Rady musi zawierać co najmniej jednego członka z dwóch dominujących politycznych partii stanu. Na podstawie głosów oddanych w  prawyborach, jest to Demokratyczna i Republikańska partia polityczna.Przynależność polityczna przyszłego komisarza zależy od jego lub jej rekordu w wyborze karty do głosowania w prawyborach.

Komisja Wyborcza miasta Chicago (Chicago Election Board) nadzoruje jedną z największych operacji wyborów w Stanach Zjednoczonych z około 1.5 milionem zarejestrowanych wyborców w 2,069 obwodach wyborczych (precincts), więcej obwodów wyborczych niż w stanie Iowa.

Trzech członków Rady Wyborczej miasta Chicago jest wyznaczonych przez Sąd Okręgowy Powiatu Cook na trzyletnią kadencję. Jedna kadencja Komisarza wygasa każedego roku. Zgodnie z prawem, członkostwo Rady musi zawierać co najmniej jednego członka z dwóch dominujących politycznych partii stanu. Na podstawie głosów oddanych w  prawyborach, jest to Demokratyczna i Republikańska partia polityczna.Przynależność polityczna przyszłego komisarza zależy od jego lub jej rekordu w wyborze karty do głosowania w prawyborach.

Komisja Wyborcza miasta Chicago (Chicago Election Board) nadzoruje jedną z największych operacji wyborów w Stanach Zjednoczonych z około 1.5 milionem zarejestrowanych wyborców w 2,069 obwodach wyborczych (precincts), więcej obwodów wyborczych niż w stanie Iowa.

Komisja Wyborcza miasta Chicago ustala zasady dla agencji i zarządza działaniami dyrektora wykonawczego związanymi z programami rejestracji wyborców, zarządzaniem wyborami, urzadzeniami do glosowania, budżetem, zakupem i personelem. Pełniąc również funkcję Komisji Elektorskiej. Rada Wyborcza decydują także o sprawach związanych z kwalifikacjami kandydatów, aby ich nazwiska zostały wydrukowane na kartach do głosowania we wszystkich urzędach miasta. Komisja Elektorska określa również dostęp na kartę do głosowania w stanowej legislaturze  i dystryktach kongresowych, które znajdują się w całości w Powiecie Cook i część dystryktów znajduje się w Chicago. Decyzje Komisji Elektorskiej mogą zostać zakwestionowane w sądach.


W większości lat Komisja administuje dwoma wyborami w całym mieście. Personel Komisji liczący około 130 pracowników etatowych prowadzi ewidencję, programuje urządzenia do głosowania. Głównym celem działań Komisji są całoroczne przygotowania, aby agencja mogła przeszkolić i wysłać 15,000 tymczasowych pracowników wyborczych do służby w lokalach wyborczych w dniu wyborów i informować o wynikach wyborów po ich zamknięciu. Pod kierownictwem Komisji i jej Dyrektora Wykonawczego pracownicy pełnoetatowi nadzorują: zarządzanie systemami rejestracji wyborców; systemy map dla obwodów wyborczych i dystryktów; przygotowanie kart do głosowania; wyznaczanie i wynajem lokali wyborczych; zatrudnianie i szkolenie sędziów elekcyjnych, pracowników  i śledczych; zarządzanie magazynem; programowanie, testowanie i przewożenie urządzeń do głosowania  do i z lokali wyborczych; oraz raportowanie, pozyskiwanie i archiwizowanie wszystkich wyników wyborów i danych powiązanych, z każdych wyborów.

Osiągnięcia

-- W wyborach powszechnych w listopadzie 2020 r. Rada czterokrotnie zwiększyła wszystkie poprzednie rekordy dotyczące głosowania korespondencyjnego.  Z ponad 500,000 złożonych wniosków o kartę do głosowania korespondencyjnego, ponad 450,000 kart do głosowania (ponad 90%) zostało zwróconych pocztą i w nowych zabezpiecznych skrzynkach (urnach wyborczych), znajdujacych sie wewnątrz placówek wczesnego głosowania. Były to pierwsze wybory z opcją zabezpieczonej skrzynki dla wyborców głosujących korespondencyjnie.

--
Po raz pierwszy United Center (siedziba Bulls and Blackhawks) służyła jako uniwersalne centrum głosowania w dniu wyborów 3 listopada 2020 r. Dodatkowo, Guaranteed Rate Field (siedziba White Sox) i Wrigley Field ( dom Cubs) gościły zabezpieczone skrzynki (urny wyborcze) w dniu wyborów dla wyborców głosujących korespondencyjnie.

--
Po raz pierwszy ponad 70% głosów oddanych w Chicago w wyborach powszechnych w listopadzie 2020 r., zostało oddanych  poprzez połączenie wczesnego głosowania i głosowania korespondencyjnego - a tylko 30% głosów zostało oddanych w lokalach wyborczych  w dniu wyborów . Wcześniej wyborcy oddawali większość głosów w obwodach wyborczych w dniu wyborów.

 
-- Frekwencja wyborcza w Chicago w wyborach powszechnych w listopadzie 2020 r., wyniosła 1,16 miliona oddanych głosów, co jest najwyższą liczbą w wyborach prezydenckich od 1984 r.

-- 
W prawyborach w marcu 2020 r., Chicago ustanowiło nowe rekordy w zakresie wczesnego głosowania i głosowania korespondencyjnego w prawyborach. Po raz pierwszy wczesne głosowanie i głosowanie korespondencyjne wynioslo 45% wszystkich głosów oddanych w mieście.

-- 
Aby rozwiązać obawy związane z pandemią w prawyborach w marcu 2020 r., Komisja Wyborcza Chicago otrzymała specjalne nakazy sądowe w celu ochrony ośrodków seniora i z skorzystania z placówek wczesnego głosowania w dniu wyborów. Frekwencja wyborcza w mieście była o 9 punktów procentowych wyższa od średniej stanu.


-- 
W wyborach miejskich w lutym 2019 r., została oddana rekordowo niska liczba głosów oddanych na kartach warunkowych tzw. „provisional ballots", mniej niż 2,400 spośród ponad 557, 000 oddanych głosów. W tym samym czasie wyborcy ustanowili nowe rekordy w wyborach miejskich głosując w okresie wczesnego głosowania i korespondencyjnie.

--
Od 2016 do 2019 roku, konsekwentnie co najmniej 29% głosów zostało oddanych za pośrednictwem wczesnego głosowania i głosowania korespondencyjnego.

--
W wyborach powszechnych w listopadzie 2018 r., został ustanowiony rekord wszechczasów 116,000 wniosków do głosowania korespondencyjnego, jednocześnie uzyskana została najwyższa frekwencja w połowie kadencji od 36 lat z frekwencją 61%, jest ona 1.25 razy wyższa niż 48% w poprzedniej połowie-kadencji.

--
W wyborach powszechnych w listopadzie 2016 r., ponad 100,000 wyborców złożyło "bez-powodu" wnioski o głosowanie korespondencyjne, a ponad 90,000 kart do głosowania zostało zwróconych w  terminie. Była to największa liczba wysłanych korespondencyjnie kart do głosowania w Chicago od czasów II wojny światowej.

--
W wyborach powszechnych w listopadzie 2016 r. Chicago ustanowiło nowy rekord z prawie 344,000 osób korzystających z wczesnego głosowania i rejestracji/głosowania przed dniem wyborów.

--
W prawyborach w marcu 2016 r., i ponownie w wyborach powszechnych w listopadzie 2016 r., ponad 33,000 wyborców z Chicago skorzystało z rejestracji w dniu wyborów, więcej niż w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w Illinois.

- W marcu 2014 r., Komisja Wyborcza stała się pierwszą dużą jurysdykcją w stanie Illinois, która wprowadziła elektroniczne tablety w każdym obwodzie wyborczym. To posunięcie otworzyło drogę do rejestracji w dniu wyborów, reformy, którą Komisja popierała i która stała się prawem w 2015 roku.


--
Komisja Wyborcza opowiadała się za wprowadzeniem rejestracji wyborców przez internet. Po jej wprowadzeniu w 2014 r., wyborcy z Chicago konsekwentnie prowadzili w stosowaniu tego skutecznego, dokładnego i bezpiecznego sposobu rejestracji do głosowania. Jeszcze zanim stan zezwolił na elektroniczną rejestrację przez internet, Rada Wyborcza w Chicago była jedyną jurysdykcją, która zaoferowała następną najlepszą alternatywę: możliwość przesłania przez wyborcę informacji przez internet, a następnie otrzymania pocztą opłaconej, wydrukowanej karty do podpisania i zwrotu.

--
Komisja Wyborcza informuje o wynikach wyborów, przy czym około 90% obwodów wyborczych zostało zgłoszonych przed godziną 22:00 w noc wyborów. Do 2 rano w środę szczegółowe informacje na temat poszczególnych obwodów wyborczych są dostępne na stronie internetowej Komisji.

--
Komisja Wyborcza prowadzi w Stanyach Zjednoczych Ameryki w angażowaniu młodych ludzi w administrowanie wyborami. W każdych wyborach Komisja szkoli i wysyła 4,000 uczniów szkół średnich i studentów, którzy pełnią funkcję sędziów elekcyjnych i administratorów lokali wyborczych do rozwiazywania problemów z urządzeniami do głosowania. Sukces Komisji Wyborczej w rekrutacji i szkoleniu uczniów szkół średnich w dużej mierze zawdzięcza udanej współpracy z Mikva Challenge, wielokrotnie nagradzaną organizacją niedochodową.

--
Komisja Wyborcza z powodzeniem lobbowała za ustawami, które: po raz kolejny wymagają od absolwentów szkół średnich ukończenia klasy obywatelskiej i pozwolą 17-latkom na głosowanie w wyborach powszechnych, w których będą mieli ukończone 18 lat przed wyborami powszechnymi.

--
Chicagowska Komisja Wyborcza konsekwentnie i skutecznie lobbuje w stanie Illinois na rzecz reform mających na celu ochronę praw do głosowania personelu wojskowego i cywilów przebywających za granicą. Komisja namawiała do zmian, które pozwalą dzisiaj na otrzymanie kart do głosowania od wojskowych i cywilów przebywających poza granicami kraju do 14 dni po wyborach i nadal być liczone. Komisja chce obecnie, aby ustawodawcy stanowi i federalni zezwolili wszystkim wyborcom z zagranicy, zwłaszcza wojskowym, na możliwość przesyłania głosów za pośrednictwem zabezpieczonego faksu.

-- Komisja Wyborcza konsekwentnie dostarcza drogą elektroniczną tysiące kart do głosowania wojskowym i  cywilom pzebywającym poza granicami kraju, przed upływem federalnych terminów. W rezultacie kilku wojskowych i  cywilów przebywających poza granicami kraju rutynowo jest pierwszymi mieszkańcami Chicago, którzy głosują w każdych wyborach, przed rozpoczęciem wczesnego głosowania osobiscie.

--
Komisja Wyborcza dokonała jednej z bardziej udanych zmian urzadzeń do głosowania  na systemy skanowania optycznego i ekranu dotykowego. Chociaż pierwsze wybory z nowymi urządzeniami do głosowania ujawniły wyzwania w przekazywaniu wyników, pomyślne wykorzystanie stacji odbiorczych i administratorów lokali wyborczych rozwiązało te problemy i stało się wzorem dla innych jurysdykcji w rozwiązywaniu tych samych kwestii. Po zmianie na nowe urządzenia do głosowania, w wyborach przeprowadzonych od tamtej pory we wszystkich przeliczeniach i kontrolach utrzymywano dokładność przeliczeń wszystkich kart do głosowania.

-- 
Komisja Wyborcza stworzyła stronę internetową, która zapewnia wyborcom szerszy dostęp do informacji  wyborczych, w tym wyczerpujących informacji o statusie rejestracji każdego wyborcy, ich lokali wyborczych, ich dystryktach wyborczych, a nawet aktualnym statusie wniosków o kartę do głosowania korespondencyjnego.

--
Komisja Wyborcza konsekwentnie opowiada się za wielojęzyczną pomocą wyborcom. Komisja Wyborcza w Chicago była pierwszą jurysdykcją wyborczą w Stanach Zjednoczonych, która uruchomiła witrynę internetową, która może być obsługiwana w całości w języku angielskim, hiszpańskim, chińskim, polskim i hindi.

-- 
Dzięki Komisji Wyborczej stan Illinois regularnie prowadzi w zakresie wskaźników uczestnictwa dla nowszych opcji głosowania, które obejmują wczesne głosowanie, głosowanie w okresie "grace period" i głosowanie korespondencyjne bez "podawania powodu".

-- 
Komisja Wybocza wykorzystuje system śledzenia GPS, aby zapewnić bezpieczne i dokładne dostarczanie materiałów wyborczych do wszystkich lokali wyborczyh, w tym papierowych kart do głosowania oraz monitorów dotykowych, które są zaprogramowane specjalnie dla danego obwodu wyborczego.


--
Komisja Wyborcza stworzyła on-line programy szkoleniowe dla sędziów elekcyjnych oraz administratorów lokali wyborczych.

-- Komisja Wyborcza była pierwszą agencją w stanie Illinois, która zapewniła kompleksowy i przejrzysty system rejestrowania i raportowania wszystkich otrzymanych telefonów związanych z pytaniami i obawami wyborców oraz w jaki sposób te problemy zostały rozwiązane w dniu wyborów.

--
Komisja opracowała zautomatyzowany system, w celu zapewnienia dokładnego i terminowego rozpatrywania sprzeciwów postawionym petycjom kandydatów, a w szczególności tych związanych z pytaniami o autentyczność podpisów wyborców na petycjach. W chwili obecnej, decyzje Komisji są rejestrowane w programie komputerowym tak, że zapis jest dostępny, jeśli jakakolwiek kwestia została podana do rozpatrzenia w sądzie.

--
Komisja skutecznie lobbowała za serią reform kalendarza wyborczego, aby kandydatom i wyborcom zapewnić więcej czasu na rozstrzygnięcie kwestii kart do głosowania w przypadku  kiedy jakakolwiek sprawa jest odwołana do sądu. Gdyby nie ta zmiana, złożenie petycji miałoby miejsce miesiąc później, w połowie grudnia, a zarzuty zaczęłyby być rozpatrywane dopiero w styczniu.

-- 
W latach 70, Komisja była pierwszą agencją w stanie, która wykorzystała funkcjonariuszy ds.przesłuchań (Hearing Officers), w celu usprawnienia przesłuchania dowodowego w sprawie sprzeciwów postawionym kandydatom. System ten umożliwia Komisji rozpatrywanie setek spraw i jednocześnie budowania dokumentacji w przypadku konieczności kontroli sądowej.

-- W uznaniu dla historii Komisji, w dokładnym i terminowym rozpatrywaniu kwestii sprzeciwów postawionym petycjom kandydatów, Zgromadzenie Ogólne „General Assembly" rozszerzyło rolę Komisji do nadzorowania sprzeciwów petycji dla wszystkich ustaw stanowych i dystryktów kongresowych, które obejmują zarówno miasto jak i przedmieścia Powiatu Cook.


-- Aby zapewnić przejrzystość dla wszystkich zaangażowanych partii, Komisja była pierwszą agencją w stanie, która stworzyła program instruktażowy, jak przejść przez proces sprzeciwów postawionym petycjom oraz oferować kandydatom i innym uczestnikom narzędzia referencyjne, takie jak "Indeks Decyzji Kmisji Wyborczej" posortowany według tematu i "Biblioteke Decyzji Komisji Wyborczej" od 1980 roku do chwili obecnej.

-- Aby zapewnić dokładność zakwestionowań podpisów złożónych na petycjach, Komisja była pierwszą agencją w stanie, która zatrudniała ekspertów pisma ręcznego.

--
Komisja Wyborcza miasta Chicago jest dumna z konsulatacji z wyborcami, grupami społecznymi, organizacjami „watchdog", liderami obywatelskimi, mediami i organizacjami politycznymi, w celu poszukiwania i stosowania najlepszych praktyk w administracji wyborczej i w dostarczaniu ważnych informacji dla wyborców w odpowiednim czasie.


--
 Razem z nowymi wymaganiami, zgodnymi z federalnymi i stanowymi prawami, zwiększyły się koszta administrowania wyborami, Komisja starała się ograniczyć i zmniejszyć koszty tam, gdzie było to możliwe. Kluczowe obszary ograniczania kosztów obejmowały połączenie automatyzacji i redukcji personelu,zmniejszenie liczby pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w ostatnich latach od 170 do 130.


Forum społeczności zaangażowania wyborców: Raport poparcia wyborców dla reformy

WIDEO: Forum społeczności zaangażowania wyborców
Dalekosiężny plan reform wyborczych i usprawnień w zakresie infrastuktury

Biografia Marisel A. Hernandez
Biografia Charles Holiday Jr.